Alles wat je moet weten over de sociale woonlening!

Als je een beperkt inkomen hebt, is het niet altijd eenvoudig om een hypothecair krediet te bekomen? Vaak hebben deze mensen meer problemen om een normale lening af te sluiten. Maar wist je dat je een sociale lening kan aanvragen om woningeigenaar te worden? Dankzij de sociale woonlening kunnen bescheiden huishoudens een woning of appartement kopen, bouwen of renoveren. Bij het afsluiten van het krediet kan de aanvrager genieten van een voordelige rentevoet. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze lening. Wij bespreken die hier, maar kijk ook op de website van sociale kredietgevers.

Dit zijn de goedkoopste leningen van het moment!

Je kan een sociaal woonkrediet niet aangaan eender welk type woning, zoals een vakantiehuis of kantoor. Ook de waarde van de woning is beperkt. Zo mag een woning die niet gelegen is in een kernstad op de Vlaamse rand voor een alleenstaande met maximaal 2 personen ten laste (bv. kinderen) maximaal 206.900 euro kosten. Voor iedere bijkomende persoon ten laste (tot 6 personen) stijgt deze waarde met ongeveer 10.000 euro. Ligt de woning wel in een kernstad of de Vlaamse rand, dan zijn deze waarden respectievelijk 227.600 euro en ongeveer 11.000 euro. Daarnaast kunnen de waarden nog iets verschillen indien de woningen onder het BTW-stelsel worden aangekocht.

Deze maximum waarden worden verhoogd met 10.400 euro (buiten een kernstad of Vlaamse rand) en 11.400 (daarbinnen) wanneer het jongste kind van de aanvrager minder dan 6 jaar oud is op het moment van betaling van de dossierkosten. De waarden zijn niet van toepassing als het gaat om een sociale woning of om het overnemen van het eigendomsdeel van een ex-partner na scheiding of uiteengaan. Wat het renoveren van een woning betreft, zal beslist worden hoeveel je mag lenen nadat de schatter is langs geweest voor een evaluatie. Bij een sociale woonlening is ook het inkomen verbonden aan bepaald grenzen; je moet minimaal 9.254 euro verdienen en je mag de maximumgrenzen niet overschrijden.

Een alleenstaand persoon zonder personen ten laste mag buiten een kernstad of de Vlaamse rand niet meer dan 36.980 euro verdienen; daarbinnen ligt die grens op 38.740 euro. Voor alle anderen is dit respectievelijk 55.464 euro en 58.105 euro, verhoogd met respectievelijk 3.693 euro en 3.869 euro voor elk persoon ten laste. Je mag aan 100% van de verkoopwaarde van de woning lenen, en de rentevoet bedraagt 2%; deze wordt iedere 5 jaar opnieuw bekeken en eventueel aangepast (afhankelijk van het inkomen). Nu is 2% uitstekend, maar wist je dat sommige reguliere kredietverschaffers aan een nog lagere rentevoet lenen?

Dit zijn de goedkoopste leningen van het moment!

Ga dus zeker ook een kijkje nemen op de websites van normale aanbieders. Je kan je lening berekenen met de simulator tool die daar staat. Door diverse aanbieders te vergelijken, krijg je een goed idee waar je de goedkoopste lening kan afsluiten. Het Vlaams Woningfonds, de VMSW en een aantal andere erkende kredietvennootschappen kunnen je helpen met een sociale woonlening, maar lukt dit niet, dan zijn er andere opties waar je terecht zou kunnen.

You may also like...

Let op: geld lenen kost ook geld.