Goedkoop lenen: de voorwaarden van de sociale lening!

Zelfs met een bescheiden inkomen is het tegenwoordig mogelijk om een woonlening te krijgen. Een hypothecaire lening kan gebruikt worden voor het aankopen, renoveren of verbouwen van een woning. Het grootste voordeel van een sociaal krediet is dat je aan 100% – en soms zelfs aan120% – van de waarde van het pand mag lenen. Bij gewone kredietaanbieders ligt dit rond de 80%. Jij en je woning moeten aan aantal voorwaarden voldoen om een sociale lening te ontvangen. Belangrijkste is dat je steeds een minimum aan eigen middelen hebt, want de lening moet worden terugbetaald en de notariskosten kunnen niet geleend worden.

Dit zijn de goedkoopste leningen van het moment!

Op je laatste aanslagbiljet van je personenbelasting mag je inkomen niet lager zijn dan 9.254 euro per jaar. Er is ook een bovengrens vastgesteld, afhankelijk van waar je woont en wat je gezinssituatie is. Voor een woning buíten een kernstad of de Vlaamse Rand rond Brussel geldt dat een alleenstaand persoon zonder ‘persoon ten laste’ (bv. een kind of ouder die van jou afhankelijk is) maximaal 36.980 euro per jaar mag verdienen. Is deze persoon ernstig gehandicapt, dan stijgt dit naar 40.672 euro. Voor alle anderen geldt een bovengrens van 55.464 euro, met een stijging van 3.693 euro per persoon ten laste (maximaal 4 keer).

De voorwaarden voor een sociale lening bínnen de Vlaamse Rand of een kernstad stellen dat een alleenstaand persoon zonder persoon ten laste maximaal 38.740 euro per jaar mag verdienen. Is deze persoon ernstig gehandicapt, dan stijgt dit naar 42.609 euro. Voor alle anderen geldt een bovengrens van 58.105 euro, met een stijging van 3.869 euro per persoon ten laste (maximaal 4 keer). Een kind dat ernstig gehandicapt is telt als 2 personen ten laste. Naast de voorwaarden die aan de aanvrager van de lening gerelateerd zijn, moet ook je woning aan een aantal voorwaarden voldoen.

De woning moet bv. in het Vlaams Gewest liggen en bestemd zijn om hier zelf te gaan wonen, zonder die te verhuren als het krediet nog niet is afbetaald. Als de woning niet in een kernstad of binnen de Vlaamse Rand ligt, bedraagt de maximale verkoopwaarde tussen de 206.900 euro en 248.500 euro, afhankelijk van het aantal personen ten laste. Ligt de woning wel in een kernstad of binnen de Vlaamse Rand, dan bedraagt de maximale verkoopwaarde tussen de 227.600 euro en 273.200 euro, afhankelijk van het aantal personen ten laste. Als je de woning koopt onder het BTW-stelsel, dan zijn de waarden iets hoger.

Dit zijn de goedkoopste leningen van het moment!

Je kan op de website van het Vlaams Woningfonds een simulatie van je lening uitvoeren om te zien wat je maandelijks afbetaalt. Maar ga zeker ook eens naar de websites van andere kredietverschaffers; die rekenen soms nog lagere rentetarieven aan (minder dan 2%). Omdat je wellicht niet altijd aan alle voorwaarden van een sociale lening voldoet, is er zeker de optie om bij hen een woonlening af te sluiten. Ook op hun websites kan je je lening simuleren om de goedkoopste deal te pakken te krijgen. Vergelijk daarom zoveel mogelijk leningen om de juiste beslissing te kunnen nemen. Dat kan in één avondje geklaard zijn.

You may also like...

Let op: geld lenen kost ook geld.